Jdi na obsah Jdi na menu
 


BIBLICKÉ HODINY

BIBLICKÉ HODINY KAŽDOU NEDĚLI 15:30 SÁL

  FARA - SBOR SCEAV ALBRECHTICE

Rozpis - Témata BH Albrechtice

 

BIBLICKÉ HODINY

ALBRECHTICE

2020

 

     DATUM

KDO VEDE

HOST

VÝJEZD KDE

KDO

5.7.2020

KOUKOL BOHUŠ ST.

 

 

 

12.7.2020

PRZECZEK TOMAŠ

 

 

 

19.7.2020

HRACHOVEC VAŠEK

 

 

 

  26.7.2020 NENÍ X-CAMP    
    2.8.2020 HRACHOVEC + LIPOVSKI      
    9.8.2020

KOUKOL GEDEON

PAMÁTKA ZALOŽENI KOSTELA ALBRECHTICE
  16.8.2020

PALAT HONZA

     
  23.8.2020

PRZECZEK BENJAMIN

     
  30.8.2020 HRACHOVEC VAŠEK      
    6.9.2020

GULA LAĎA+BUCHTA TOM

     
  13.9.2020

SLÁMA JIŘI

     
  20.9.2020

NENI

EVANGELICKÝ DEN    
  27.9.2020

KUCZEROVÁ IVETA

     
  4.10.2020

VAŠEK HRACHOVEC

CHLAPÁRNA    
 11.10.2020

KOUKOL BOB+ KAJFOŠ H.

     
 18.10.2020

NENÍ

KONCERT    
 25.10.2020

HRACHOVEC VAŠEK

KONFERENCE KS    
1. 11. 2020

WISELKA PETR

     
8. 11. 2020

KOUKOL BOHUŠ ST

     
15.11.2020

ZALESKI DANIEL

     
22.11.2020

ČAJKA MARTIN

     
29.11.2020 BUCHTOVÁ LENKA - GULOVÁ J.      
6. 12. 2020 KOUKOL TIM      
13.12. 2020 BESÍDKA      
20.12.2020 VIGILIJKA      
27.12,2020

KUCZERA JAREK

     
31.12.2020        

2.srpna 2020 4/ Jan 3. 1-18.

 

1/ Jan 3, 1-8 NIKODEM – „Mistře, víme, že jsi učitel...“ „Amen, amen pravím tobě...“ „Musíte se narodit znovu.“Jediné „musím“ je narodit se znovu. Je to Boží milost. Skrze Boží slovo, Ježíš nás volá „čiňte pokání a věřte evangeliu“.

2/ Jan 3, 9-15 NIKODEM – „Jak se to může stát?“ „Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš?“Mnozí teologové tomu nerozumí a nejsou znovuzrození. Mluví o Bohu, poučují, napomínají, někdy ani podle toho nežijí, co mluví. Víš o tom, že jsi prožil tuto Boží milost, že jsi znovu zrozen. Děkuj za to Bohu – Ježíši. Modleme se za ty, kteří nás duchovně vedou, aby byli znovuzrození a vedli nás ke Kristu. Jen v Ježíši Kristu je naše spasení.

3/ Jan 3, 16-18 JEŽÍŠ – „Neboť tak Bůh miloval svět, ...“ „Kdo věří v něho, není souzen.“Bůh tě miluje a nabízí věčný život, abys nezahynul. Přijmi tuto milost; když ji máš, buďBohu - Ježíši vděčný.

9.srpna 2020 5/ Jan 4. 1-26.

1/ Jan 4, 1-10 SAMAŘSKÁ ŽENA – „Dej mi napít!“ „Kdybys znala, co dává Bůh... živou vodu!“Ježíš navazuje rozhovor, posloucháme Ho, co k nám hovoří a přijímáme jeho nabídku pro náš osobní život?

2/ Jan 4, 11-15 SAMAŘSKÁ ŽENA – „Pane, ani nemáš vědro...Pane dej mi té vody, abych nežíznila...“Mnohdy nechápeme Jeho vůli, zdá se nám podivuhodná. Pán zná naše touhy a dovede je naplnit podle své vůle.

3/ Jan 4, 16–26 JEŽÍŠ – „Jdi, zavolej muže...“ „Vím, že jsi Mesiáš...“ „Já jsem to...“Ježíš zná naši minulost i přítomnost. Nabízí spásu pro budoucnost. Nabízí Sebe, jako pramen živé vody. Přijmi Jej.

16.srpna 2020 6/ Jan 4, 46-54.

1/ SVĚDECTVÍ – Jak byla vyslyšena modlitba o uzdravení a jak se Ježíš skrze to oslavil?

2/ Jan 4, 46-50 KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK – „Pane, pojď, než mé dítě umře!“ „Vrať se domu...“ Když máme jakýkoliv problém, jdeme za Ježíšem? Důvěřujeme Jeho vůli, věříme Mu a posloucháme Ho?

3/ Jan 4, 51-53 KRÁLOVSKÝ SLUŽEBNÍK – „Tvůj syn žije!“ „Včera hodinu po poledni mu přestala horečka.“Když prožijeme zázrak (uzdravení) je to posilou pro naši víru, svědčíme o tom, aby i jiní poznali Ježíše?

23.srpna 2020 7/ Jan 5, 1-18.

1/ Jan 5, 1-9 NEMOCNÝ 38 LET – „Chceš být zdráv?” „Pane, nemám nikoho, kdo by mě...“ „Vstaň,...a choď!”Tento text může být pro nás odsouzením. “Nemám nikoho.” Ježíš má moc, je Bohem zázraků.

2/ Jan 5, 10-16 ŽIDÉ – „Je sobota a proto nesmíš nosit...” “Ten, který měuzdravil,...”“Už nehřeš...” Nesoudíme jiné, nekritizujeme? Vyznáváme a svědčíme o Ježíši, který nás uzdravil?

3/ Jan 5, 17-18 JEŽÍŠ – „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.”Bůh stále pracuje, udržuje tento svět, a co my nejsme někdy leniví. Pracujme pro Pána, pokud je ještěčas a možnost.

30.srpna 2020 8/ Jan 6, 1 – 15.

1/ Jan 6, 1 - 9 FILIP – „Kde nakoupíme chléb...“ „Je tu jeden chlapec, který má...“Někdy máme zbytečné starosti o svůj pozemský život. Bůh má vždy připraveno východisko.

2/ Jan 6, 10-13 UČEDNÍCI – „Ať se všichni posadí!“ „Seberte zbylé nalámané chleby, aby ...!“Posloucháme příkazy Ježíše? Ať nic nepřišlo nazmar. Někdy tomu nerozumíme, ale Ježíš zná budoucnost.

3/ Jan 6, 14-15 LIDÉ – „Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!“Když prožíváme zvláštní situace a zázraky, uvědomujeme si, že za vším je Ježíš Kristus. Buďme vděčni a oslavujme Ho.